Kosten ziekteverzuim België WordFit.be

 

Onderzoek toont aan dat ziekteverzuim Belgische bedrijven jaarlijks handenvol geld kost. 

 

Uit een onderzoek uitgevoerd door Securex in2015, bleek dat het werkgevers in België dagelijks bijna 8 miljoen euro kost aan lonen voor personeel dat niet kan komen werken door ziekte.

Als je alles meetelt kost een zieke arbeider zijn bedrijf gemiddeld 215 euro per dag. Een zieke bediende kost zelfs 332 euro.

 

 

8 miljoen euro. Per dag...

Uit een ander onderzoek, uitgevoerd door Kronos, bij 120 Europese bedrijven bleek ziekterverzuim verantwoordelijk te zijn voor maar liefst 2,6% van de totale loonkosten

Dit laatste onderzoek berekende zowel de directe kosten als de indirecte kosten ten gevolge van betaalde afwezigheid van medewerkers en het daar aan verbonden productiviteitsverlies.

Hetrisoico bestaat immers dat die zieke werknemers een vicieuze cirkel naar almaar hogere verzuimcijfers veroorzaken…

  

Directe én indirecte kosten

Kosten ziekteverzuim Belgische bedrijven

De antwoorden uit het onderzoek van Kronos toonden dus aan dat werknemers gemiddeld 2,6% van alle werkdagen ziekteverlof hebben. Aangezien het om betaald verlof gaat, leidt dit voor een bedrijf tot een directe kostprijs van 2,6% van de totale loonkosten.

Daarbovenop mogen we de indirecte kosten ten gevolge van productiviteitsverlies niet vergeten.

Die kosten komen uiterarard hoofdzakelijk van de zieke medewerker zelf. Maar ook van de leidinggevende en collega’s…

Zij moeten de afwezigheid van die persoon namelijk opvangen. Zo bestaat de kans dat een collega een deel van het takenpakket moet overnemen of een leidinggevende op zoek moet gaan naar een vervangende werkkracht. Uit het onderzoek blijkt dat dit soort ongeplande afwezigheden leidt tot een productiviteitsverlies van 30%. Dit kost uiteraard handenvol geld.

 

Risico op chronisch personeelstekort

Laat het duidelijk zijn: het  loont voor een bedrijf absoluut de moeite om aandacht te besteden aan de preventie van ziekteverzuim.

Het risico bestaat immers dat de betaalde afwezigheid van medewerkers leidt tot dat een chronisch personeelstekort. 

 

De afwezigheid van een personeelslid kan er toe leiden dat de stressniveau’s bij de nog wel aanwezige werknemers verhogen.

Fré Heylen - fitheidscoach

 

Zo komt een organisatie snel in een negatieve spiraal terecht: de toegenomen stress heeft een negatieve invloed op de gezondheid van de overige werknemers. Dat kan op zijn beurt leiden tot nog meer gemiste werkdagen.

Wij ondersteunen u graag bij het opzetten van een efficiënt verzuimbeleid. Een gerichte totaalaanpak leidt tot zowel 'korte termijn'-resultaten en structurele oplossingen op lange termijn.

 

Ga jij voor een laag ziekteverzuim binnen je bedrijf?

VRAAG INFORMATIE AAN
Contact

Wij komen u graag vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

 

 

 

Ook interessant...

 

 

MEER INFO OVER BEDRIJFSCOACHING?

KLIK HIER
Test CTA met afbeelding

Abonneer je op m'n podcast-kanaal

Goed in je Vel-podcast
Cover Fit zonder fitness Boek Fré Heylen van WordFit

  

Laat je verrassen en geef jouw leven een positieve boost.

 

Bestel hier je exemplaar