Het woord smog is een samenvoeging van de Engelse woorden 'smoke' (rook) en 'fog' (mist) en verwijst naar het beeld van grauwe gassen waarmee smog vaak geassocieerd wordt en vaak ook gepaard gaat. Maar eigenlijk is smog lang niet altijd zichtbaar.

Het smogalarm wordt van kracht omdat de concentraties fijn stof de kritieke grens van 70 microgram per kubieke meter overschrijdt. De luchtkwaliteit is dus te slecht. Dit komt doordat er weinig wind is en een grote temperatuursinversie. Dit is een bijzonder weerfenomeen. ‘Bijzonder’ brengt dus met zich mee dat het (gelukkig) niet zo heel vaak voorkomt.  Het smogalarm heeft vooral gevolgen wat betreft het invoeren van een snelheidsbeperking in het verkeer om zo de luchtverontreiniging binnen de perken te houden.

Maar wat WordFit meer bezighoudt: is het verstandig om te sporten wanneer het smogalarm van kracht is?

Als we sporten ademen we per minuut aan een hogere snelheid in. Gevolg is dus dat we meer lucht inademen. In normale omstandigheden zorgt inademing door de neus ervoor dat de vervuiling voor een stuk wordt gefilterd.

Maar wat als deze lucht van uitzonderlijk slechte kwaliteit is?

 

Dan kan het leveren van fysieke inspanningen leiden tot volgende negatieve gevolgen:

  • Er komen meer smogdeeltjes dieper in de longen terecht waardoor de luchtwegen geïrriteerd kunnen raken. Dit kan leiden tot hoesten, een droge keel, een benauwd gevoel en pijn in de borststreek. Op de lange termijn kunnen mensen kortademig worden.
  • Irritatie van de neus en ogen.
  • Eventuele duizeligheid.
  • Mensen met astma lopen de kans vaker een astma-aanval te krijgen.
  • Mensen met hart- en vaatziekten kunnen ernstigere klachten krijgen.

Algemeen wordt aangeraden om geen zware inspanningen te leveren bij te hoge concentraties fijn stof in de lucht. Verstandig is dus om zolang het smogalarm van kracht is niet te sporten! Ook niet binnenshuis want het is gebleken dat de luchtkwaliteit binnen- of buitenshuis niet zo veel verschilt.

 

 

Test CTA met afbeelding

Abonneer je op m'n podcast-kanaal

Goed in je Vel-podcast
Cover Fit zonder fitness Boek Fré Heylen van WordFit

  

Laat je verrassen en geef jouw leven een positieve boost.

 

Bestel hier je exemplaar