Oorzaken van een te snelle ademhaling WordFit Lifecoaching

Hey WordFit'er

 

Gedurende een lange periode mentale druk of stress ervaren is misschien wel de belangrijkste oorzaak van een te snelle ademhaling. Maar er zijn nog meer redenen…

Naast stress hebben ook je voeding, hetegene je (al dan niet) drinkt, roken of het daarmee stoppen, drugsgebruik, pijn en je lichaamshouding een invloed op je ademhaling. Het verband tussen die dingen die ik net opsomde en je ademhalingspatroon zijn duidelijk waarneembaar.

Ik ga er hier iets dieper op in…

 

 

Stress

Zoals net aangehaald is een aanhoudende geestelijke druk de belangrijkste oorzaak van een te hoge ademfrequentie. Vaak leidt die te hoge mentale druk tot zaken als burn-out, stress, etc.

 

Als mensen ‘zo ver’ zijn en zich dus bijna constant moe, lusteloos, leeg en soms ook wat neerslachtig voelen, spreekt men vaak van een burn-out. Als oorzaak hiervoor wordt dan vaak een hoge werkdruk in combinatie met een druk sociaal leven met heel wat verplichtingen genoemd.

 

Vaak is het zo dat mensen die de diagnose burn-out of zelfs depressie krijgen perfectionistisch zijn en heel veeleisend voor zichzelf. “Neen” zeggen is vaak niet evident voor hen waardoor ze meer hooi op hun vork nemen dan ze aankunnen.

Grootste gemeenschappelijke eigenschappen van al deze diagnoses zijn stress en vermoeidheid.

 

Feit is dat als je langdurig onder stress staat je ademhalingspatroon verstoord is. En laat dat nu net de oorzaak zijn van vermoeidheid maar ook zaken als pijn aan nek en/of schouders, gejaagdheid, vaak geeuwen en zelfs hartkloppingen.

Ademhaling staat altijd logisch in verband met handelingen die je in het dagelijkse leven uitvoert.

 

Een verstoord adempatroon is een lichamelijke verklaring van verscheidene klachten die te maken hebben met burn-out, stress, etc.

 


Neem jij soms ook teveel hooi op je vork? 

 

Roken

Oorzaken van een te snelle ademhaling WordFit Lifecoaching

Eigenlijk kunnen we heel wat leren van rokers. Ik heb er zelfs een aparte video over opgenomen. Als je rookt inhaleert, blaas je nadien de rook met een zekere kracht weer uit. Je wacht weer even vooraleer je opnieuw inademt of inhaleert. Bovendien ga je langer uitademen dan dat je inademt.

 

Dit lijkt heel hard op een goede ademhalingsoefening. Dit vormt trouwens ook de verklaring waarom roken op korte termijn een ontspannend effect heeft.

 

Maar door langdurig te roken raken je longen beschadigd. Als je stopt met roken zal men sneller moeten ademen om dezelfde hoeveelheid zuurstof binnen te krijgen. 

Rokers zullen daardoor in het algemeen een hogere ademfrequentie hebben dan niet-rokers.

 

Drugs

Bijna alle drugs, en dan zeker harddrugs, hebben als eigenschap om je energievoorraden maar ook je geluksgevoelens in een korte tijd op te gebruiken.

Dit zorgt sowieso voor onrust in je lichaam. Je lichaam slaat als je drugs gebruikt, bij wijze van spreken, wat door… Je ademhalingsfreqeuntie gaat zo goed als zeker hoger dan vijftien maal per minuut liggen. 

 

COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease of kortweg COPD is een verzamelnaam voor allerlei aandoeningen zoals chronische bronchitis en longemfyseem. In het Nederlands kan je het vertalen als chronische obstructieve longziekte. Chronisch betekent aanhoudend en obstructie betekent vernauwing. Met andere woorden: een blijvende vernauwing in de longen.

 

In sommige gevallen ligt een langdurige blootstelling aan kleine stofdeeltjes tijdens bijvoorbeeld het werk aan de basis. Maar in de meeste gevallen is de oorzaak langdurig en frequent roken.

 

Doordat je longcapaciteit verminderd ga je sowieso sneller ademen.

 

Naast een verhoogde ademfrequentie zijn symptomen als kortademigheid, een piepende ademhaling, opkomende slijmen en hoesten of kuchen typisch voor mensen die lijden aan COPD.

 

Sporten kan eventueel een oplossing bieden. Maar dan moet er wel op gelet worden dat de uitademing steeds bewust nog kan verlengd worden en dus langer is dan de inademening.

 

Oorzaken van een te snelle ademhaling WordFit Lifecoaching

Houding

De houding als je zit of staat is van invloed op je ademhaling. Daarom dat we ook heel veel belang hechten aan een correcte en neutrale lichaamshouding.
Als je houding ineengedoken is, zal bijna automatisch je ademhalingspatroon en vaak ook -frequentie slecht zijn. Je moet maar eens proberen om voorover gebogen te staan of te zitten en dan goed naar je buik in te ademen. Niet moeilijk dat ontspannen dan ook niet evident is…

 

Vele mensen slagen er wel in om bewust met hun ademhaling bezig te zijn als ze liggen. Maar een een ademhalingsoefening uitvoeren terwijl ze zitten? Dat is vaak minder evident. De oorzaak hiervoor ligt dan zo goed als zeker bij een verkeerde lichaamshouding.

 

Waar op te letten als je dan toch zittend oefent op je ademhaling?

  • Zorg ervoor dat je niet in elkaar gedoken zit. Eventueel een beetje achteroverleunen kan wel.

  • Je borstkast moet voldoende ruimte hebben om de lucht in te ademen. Concreet komt dit erop neer dat je schouders niet voorbij je borstbeen komen.

  • Je bovenste wervels bevinden zich niet meer naar voor dan je onderste wervels.

  • Je hoofd mag precies aan een haakje naar boven getrokken worden.

Pijn

Zoals net al aangegeven zorgen chronische aandoeningen voor een verhoogde ademfrequntie.

Bij zo’n aandoeningen komt natuurlijk ook pijn de hoek om kijken. En laat er nu net een sterk verband zijn tussen pijn en een verstoord ademhalingsptroon.

 

Een puur instinctieve reactie op pijn is het ‘vastzetten’ van je ademhaling. Na dit tijdelijk vastzetten zal je automatisch je ademhaling versnellen.

Een versnelde ademhaling zorg ervoor dat je moeilijker herstelt van fysieke inspanningen en dat de pijn mede daardoor erger is.

 


Wist jij dat je ademhaling zoveel invloed had op alledaagse dingen? 

 

 

Naar je buik leren ademen...

Ontdek er hier meer over

 

 

Ook interessant...