Omgaan met stress en tegenslagen door middel van coping WordFit Lifecoaching

 

Hey hey, 

 

Om je gezond, energiek en fit te voelen zijn er vier aspecten belangrijk.

Deze aspecten laat ik terugkomen in de artiklels die ik schrijf alsook bij het coachen van mijn klanten

De vier aspecten waarover ik het heb zijn:

En natuurlijk ook mindset.


In dit artikel ga ik iets dieper in op één aspect van die mindset, namelijk 'Coping' of 'Hoe omgaat met...'

Wat is coping juist en hoe kan je het gebruiken om stress en tegenslag tegen te gaan? 

Ik vertel je hier meer over in dit artikel. 

 

Omgaan met...


Stress is vandaag de dag niet meer weg te denken in onze maatschappij
.

We worden er zo goed als allemaal in meegesleurd, in de 'ratrace' van het leven. Altijd maar gaan...

Dit brengt sowieso stress met zich mee. We voelen ons vaak als opgejaagd wild.

Druk, druk. Presteren. Moeten.

We ervaren dit op het werk maar soms ook thuis, in je relatie, ...

Zelfs vakantie brengt bij velen stress mee. En zou vakantie ons niet juist rust moeten geven?

 

Anyway, ik denk dat ik m'n punt hier wel heb gemaakt.

We ervaren allemaal wel eens, in mindere of meerdere mate, stress.

 

Als is het wel zo dat sommige mensen er precies beter mee lijken om te gaan. Daartegenover staat dat die stress bij anderen leidt tot burn-out(-achtige klachten) of andere ziektes. 

Misschien vraag ook jij je wel af: "Hoe gaan anderen om met stress?".

In de pyschologie noemen ze dit coping

 

Wat is coping?


Coping is de manier waarop we reageren op een probleem en hoe we hiermee omgaan in een conflict of een stressvolle situatie. 

Dit is allemaal afhankelijk van de context, persoonlijkheid van die persoon en meerdere copingsmechanismen of strategieën. Aanvullend kunnen supplementen tegen stress een "extra steun" bieden om minder gespannen te zijn in stressvolle situaties. Hierdoor zal je rustiger zijn en mogelijk betere beslissingen kunnen nemen.

 

Coping komt van Engels 'to cope with'. Dit betekent zo veel als: "Omgaan met iets of opgewassen zijn tegen iets". 

In de pyschologie wordft deze term gebruikt als er gesproken wordt over het omgaan met stress of problemen

Als we het iets ruimer bekijken kunnen we onder coping verstaan: "het zoeken naar mogelijkheden om een conflict of crisissituatie op te lossen en te overwinnen". 

 

Coping is dus het moeite doen met een probleem om te gaan. Dit zowel verstandelijk als emotioneel

Ziezo, nu we weten we wat coping is.

 

Dan zou ik het nog even met je willen hebben over 'stressoren'. Deze vormen een deel van het copingproces.

Deze stressoren zijn namelijk de spanningsbronnen die de weerhaarheid en het incassatievermogen van mensen op de proef stellen. Hoe iemand hierop reageert verschilt van persoon tot persoon.

Iemand die veel zelfkennis en eigenwaarde heeft, goed in zijn vel zit en bevredigende sociale contacten heeft maar op een gegeven moment ontslagen wordt, zal waarschijnlijk minder stress ondervinden dan iemand die zich al wat meer in een sociaal isolement bevindt, zich al minder goed in zijn of haar vel voelt, weinig eigenwaarde en zelfkennis heeft, ...

Die eerste persoon heeft 'een breder vangnet' in vergelijking met die 2e persoon en zal daardoor dus minder stress ervaren.

 

Verschillende copingstrategieën


Mensen hebben vaak de gewoonte om bij bepaalde situaties of problemen verschillende strategieën te gebruiken. Deze copingsstrategieën helpen ons om de eisen en conflicten die in ons leven weerstand te bieden. 

De door jou ingezette manieren om bijvoorbeeld met stress om te gaan, kunnen bewust of onbewust gebeuren.

Feit is dat we door onze eigen ervaringen en datgene wat we daaruit hebben geleerd, ieder van ons een ander vermogen heeft om met verschillende uitdagingen en situaties om te gaan. Om obstakels te overwinnen. Hoe gevarieerder de copingstrategieën zijn die jij gebruikt, hoe beter jij in staat zal zijn om obstakels op je pad het hoofd te bieden.

.

Uitdagingen brengen natuurlijk emoties met zich mee.

Hoe je hier mee omgaat wordt bepaald door:

  • de evaluatie die jij in je brein maakt van een situatie
  • het bedenken van manieren waarop jij op deze situatie zou kunnen reageren
  • een keuze voor die manier of strategie die jou op dat moment het meest wenselijk en verstandig lijkt


De keuze voor die manier waarop jij met een bepaalde 'moeilijke situatie' omgaat en hierop reageert is dus voor iedereen anders. 

De één zal bijvoorbeeld geneigd zijn om afleiding te zoeken in zijn of haar werk, terwijl een ander steun zoekt bij vrienden en weer iemand anders zich te goed doet aan bijvoorbeeld drank om tot oplossingen te komen. 

Ondanks het feit dat iedereen verschillende reageert op een stresssituatie, zie je vaak dat mensen een voorkeur hebben voor een bepaalde stijl van coping.

Hieronder geef ik je wat meer uitleg over de verschillende stijlen qua coping:

1


Adaptieve copingstrategieën

Sommige copingstrategieën zijn effectiever toepasbaar dan andere. Er zijn adaptieve en maladaptieve copingstrategieën

  • Een adaptieve copingstrategie houdt in dat die copingstrategie ook effectief is op lange termijn. 

  • Een maladaptieve copingstrategie is op korte termijn effectief maar meestal niet op lange termijn. Het gedrag is dan vaak slecht aangepast aan die bepaalde omstandigheid en kan in de toekomst de 'problemen' groter maken. 

Natuurlijk is dit niet altijd zwart/wit en verschilt het zoals gezegd van persoon tot persoon en van situatie tot situatie.

Maar je zult al snel merken dat je gedurende je leven tegen bepaalde problemen blijft aanlopen en dat je het gevoel hebt bepaalde dingen toch beter te kunnen aanpakken.

Is dit herkenbaar? Dan kan het zeker geen kwaad om je eigen copingstrategieën eens onder de loep te nemen. 

 

2


Probleemgerichte vs emotiegerichte coping

Wat als jou probleem niet op te lossen valt? 

De tijd terugdraaien gaat nu eenmaal niet. Je kan ook geen miljoen euro op je bankrekening toveren en je kan niemand terug halen uit de dood.

Sommige problemen of situaties zijn nu eenmaal onomkeerbaar...

Maar welke copingstrategie gebruik je dan om dit te verwerken?  

Je zal alvast moeten leren omgaan met je eigen emoties. Durf deze te 'facen'. Te omarmen.

Maar soms is er nu eenmaal geen ander alternatief dan leren om te gaan met de nieuwe situatie.

Wel belangrijk is hierover te communiceren. Erover te praten met anderen.

Op die manier kan je, samen met die andere perso(o)n(en), een oplossing vinden.

Om er uiteindelijk, ook op lange termijn, het beste van te maken.

Tijdens zo'n situaties is emotiegericht coping van belang. 

Zo houdt emotiegerichte coping in dat je het probleem oplost door onplezierige gevolgen van stress of tegenslag te ontvluchten

Als we niet werken vanuit een emotiegericht respons dan gaan we werken vanuit de probleemstelling. Dit is bedoeld om betekenis te geven en de persoon die het probleem ervaart een inzicht te bieden om het probeleem te begrijpen. 

Probleemgerichte coping is dan ook gebaseerd op het zoeken van oplossingen om de cognitieve onbalans in ons denkpatroon te herstellen en op het oplossen of veranderen van het probleem. Dit is een verwijzing naar confrontatie en het zoeken naar sociale steun en oplossingen. 

Laten we als voorbeeld zeggen dat je op één dag veel taken binnnekrijgt in deze allemaal dezelfde dag afmoeten zijn. Dit zorgt voor ongemak en op die moment voor veel stress. 

Als we probleemgerichte coping toepassen dan gaan we onszelf bekwaam voelen en zullen we die taken ook kunnen uitvoeren

Dus met andere woorden probleemgerichte coping houdt in dat je een oplossing gaat zoeken voor een bepaald probleem dat zich op dat moment voordoet dat bij jou stress en onrust veroorzaakt.

 

Hoe in de praktijk?


Zoals al gezegd hoort bij elke strategie verschillende copingstrategieën dit kan gaan van emotionele expressie tot professionele hulp zoeken. Maar niet elke aanpak is positief.

Denk maar aan iemand die zichzelff de schuld geeft wanneer iets fout gaat (= depressieve respons) of aan iemand dat naar de alcohol grijpt om zijn problemen te vergeten en zo een drankverslaving ontwikkelt (= palliatieve coping). 

Om je te helpen met bepaalde situaties om te gaan, som ik hieronder enkele postieve copingsmechanismen op. Die kan je dus zelf gaan toepassen in het dagelijkse leven. 

 

 
Zoek afleiding 

Stel, tijdens een bepaalde taak blokkeer je helemaal en je hebt geen inspieratie meer... Dan is het best om even afleiding te zoeken. Even recht te staan, naar het toliet te gaan, een glas water te nemen, even naar buiten te gaan, ... Of even terug te gaan naar een mail die je nog moest afmaken.

Even je gedachten afleiden van het 'probleem'.

Dit is de copingstijl 'afleiding/uitstellen'.

Je kan het probleem op dat moment nog niet aan waardoor het dan ook aangeraden is om afleiding te zoeken.  Of te stoppen waarmee je bezig bent en er op een later moment op terugkomen. Wanneer je je gedachten even hebt kunnen verzetten. 

Sommige mensen zijn hier heel goed in. Ze nemen kort even afstand van de opdracht (= probleemsituatie) en focussen ze zich op iets anders.

Bepaalde personen lijken hier zo goed in te zijn dat het lijkt dat ze het probleem wel lijken te negeren. Wegsteken. Uitstellen of voor zich uit schuiven.

Ook al leidt dit zo goed als nooit tot een oplossing, toch is dit een natuurlijk proces. Je onbewuste raakt soms gewend aan probleemsituaties. Alleen is het zo dat als je het blijft voor je uitschuiven het probleem ineens zo goed als onomkeerbaar groot is geworden.

Zorg er dus tijdig voor dat wanneer je er later op terugkomt, je het probleem nog wel aankunt en het ook kunt 'afwerken'

Afleiding helpt dan ook op korte termijn. 

Je geest krijgt op dat moment een pauze. Het heeft dan ook een gunstig effect om even iets anders te doen maar op lange termijn lost dit geen problemen op.

 

 


Neem tijd voor jezelf

Dit is belangrijk. Besteed aandacht aan 'zelfzorg'. Dit wil zeggen "de mate waarin je in staat bent om voor jezelf te zorgen". 

Dit zou eigenlijk je 'beste vriend' moeten zijn. Probeer eens systematisch wat meer tijd voor jezelf. Ga op tijd op je rem staan. Las pauzes in. Van enkele minuten maar misschien ook wel eens een hele dag of ene paar uur. Ga niet op elke uitnodiging in. Doot prioriteiten te stellen gaan je keuzes vergemakkelijken

Laat jezelf eens in de watten te leggen Met bv een massage, een bezoek aan de sauna, een bezoekje aan de cinema, eens uit eten, ...

Op zoek het groen op. De rust. De stilte. Uit onderzoek is ook gebleken dat tijd doorbrengen in de natuur je welzijn sowieso stimuleert

Zo daalt je stressniveau en de kans op bijvoorbeeld een burn-out. Daarentegen krijgen je verwerkingssnelheid van informatie en reactietijd een boost.

Bij zelfzorg is dus eenvoud en eigenwaarde belangrijk.

Durf jezelf op de eerste plaats zetten. Durf te genieten. 

 

 


Pak het probleem actief aan

In de ochtend maken jij en je vriend(in)/echtgeno(o)te ruzie, op weg naar het werk pak je de telefoon om de ruzie direct uit de wereld te helpen. Dit wat we dan noemen een actieve aanpak. Door een actieve aanpak kan je het probleem snel aanpakken en is het snel verholpen.

Maar dit gaat niet zonder risico's, misschien reageer je te defensief, te boos of zelfs te radicaal, omdat je jezelf de tijd niet gaf om even tot rust te komen en hierover na te denken.

Je gaat dus je probleem analyseren en op zoek gaan naar een oplossing. Maar dit is heel uitgebreid, zoals in het voorbeeld gegeven hierboven kan je het probleem zelf oplossen maar wanneer je last hebt van een complexer probleem zoals een depressie of burn-out is het zeer moeilijk om dit probleem zelf zonder enige kennis aan te pakken. 

Bij zulke complexe problemen komt vaak professionele hulp aan te pas, zeker in ernstige situaties. Daarnaast horen ook bepaalde trainingen tot een actieve aanpak. zoals stressmanagement, assertiviteitscursus of conflicthantering.

Een actieve aanpak vraagt dus tijd, laat daarom je hoofd niet te snel zakken maar houd vol. De stap naar professionele hulp zetten is bovendien niet eenvoudig en wordt nog te weinig gedaan omdat mensen denken het probleem zelf te kunnen oplossen.

 

 

 

Wat is nu de beste aanpak?


De actieve aanpak zorgt vaak dat de sneltste oplossing, maar niet alle problemen zijn te verhelpen met actie. Soms is het probleem accepteren en loslaten beter dan actie te ondernemen. Denk aan het verdriet van een overleden kennis of naaste familielid, dit zijn situaties die niet weg te werken zijn door gewoon actie te ondernemen. Dan heb je meer aan rouw en is het vaak meer een combinatie van emoties van uiten, sociale steun en afleiding.

Machteloze passiviteit is vaak een gevaarlijke stijl van coping en lijkt weinig effect te hebben, want wie hier in blijft steken loopt kans op psychologische aandoeningen, denk maar aan depressie,.... Maar er is ook een keerzijde, het erkennen van machteloosheid kan ook gezond zijn. Wie erkent wat hij niet meer kan veranderen valt, houdt op met vechten en gaat over gaan naar het verwerkingsproces.

Niet elke copingstijl is gelijk, de ene copingstijl richt zich meer op het beter voelen zoals: emoties uiten, vermijden, relativeren, afleiding zoeken, ... De actieve aanpak daarentegen richt zich puur op het probleem zelfHet is goed om in moeilijke tijden altijd deze beide kanten voor ogen te houden. 

Probeer zo goed mogelijk je problemen op te lossen, maar vergeet ook niet om voor jezelf te zorgen.

De meesten van ons gebruiken de verschillende copingstijlen door elkaar heen. Al heeft iedereen wel een favoriete stijl. De ene gerbuikt meer de passieve stijl waar de andere meer de actieve stijl gebruikt.

De een reageert emotioneel, de ander juist rationeel. Geen enkele stijl is steeds correct. Dit alles hangt af van de situatie en van het soort probleem waar je op dat moment last van hebtt. Als je problemen blijft ervaren dan kan het geen kwaad om jou copingstijl eens te analyseren of er een andere manier erbij te nemen

 

 

Ziezo...

Hopelijk heb je hier iets aan?

 

Heb je het gevoel hierbij wat ondersteuning te kunnen gebruiken

Laat dan even van je horen...

 

 

Grtjs,

Fré Heylen

 

 

 

 

Ook interessant...

 

 

Je leven een boost geven?

DIT KAN

 

 

Wil jij dit ook?


Een leven waarin
 je je goed voelt.

Goed voelt met wie je bent.

Met de keuzes die je maakt.

 

Een leven waaruit je zoveel mogelijk kan uithalen...

Dat jij op je sterfbed kan terugkijken op zoveel mogelijk dingen die je met plezier deed.

Het zijn die dingen die je je gaat herinneren. Meer dan de dingen die je 'moest' doen...

 

Om naast de verplichte dingen ook nog dingen te kunnen doen die je wil doen is energie super belangrijk.

 

Ja?

Maar weet je niet goed waar te beginnen?

 

Ik help al sinds 2011 mensen om met meer energie door het leven te kunnen.

Uit de praktijk bleek dat mensen al mega hard geholpen zijn door rekening te houden met 2 dingen:

  1. ademhaling

  2. een correcte, neutrale, lichaamshouding

 

Die 2 zaken bundelde ik dan ook in de 2 Basismodules op de WordFit-academie.

Wil jij hier op je gemak wat meer over te weten komen?

 

Ontdek hieronder meer over de WordFit-acadamie en wat dit voor jou kan betekenen.

 


Dat wat je gewoon hoeft te weten. Als 1e stap...

Ontdek die dingen die ik al jarenlang meegeef aan m'n cliënten.

Omdat ik heb gemerkt dat iedere persoon ermee geholpen is.

 

Kleine aanpassingen die echt een groot verschil betekenen. 

 

 

Getuigenissen?

Ontdek ze hier

 

 

 

40 tips voor een fitter leven

Ontvang je gratis versie van de
"40 tips voor een fitter leven".

 

 

 

Test CTA met afbeelding

Abonneer je op m'n podcast-kanaal

Goed in je Vel-podcast
Cover Fit zonder fitness Boek Fré Heylen van WordFit

  

Laat je verrassen en geef jouw leven een positieve boost.

 

Bestel hier je exemplaar